När skall man inte välja massage?

En djupgående massage är olämplig när du har förkylning, pågående infektion eller feber, benskörhet, hjärtsjukdom, blodpropp, eller andra svåra tillstånd. Du skall även undvika massage om du har öppna sår, områden med smittsamma eller obehagliga hudåkommor, kroppspartier med akuta inflammationer, inflammerade leder eller benbrott.

Kund under 18 år behandlas i målsmans sällskap. Barn under 8 år behandlas ej.

Hälsodeklaration fylls i vid nybesök.